Polityka prywatności

 

Firma Łuksport świadczy  usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

 

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym:

 

 • Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest ŁUKSPORT Adam Pazdyka, ul. Potocka 25/1, 01-625 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 017249887, NIP: 525-148-22-98.

 

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: info@luksport.pl

 

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  • Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach realizacji usługi sprzedaży/zakupu towarów lub usług jakie oferujemy. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierana transakcja lub umowa.
  • wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;
 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

 

 • Okres przechowywania

Łuksport nie będzie przechowywał Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
 • na podstawie zawartej transakcji \ umowy – co do zasady przez okres 10 lat lub przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa.
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia. Jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia umowy / złożenia zamówienia i / lub niezrealizowanie ich postanowień;

 

 • Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

 • Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, IT, prawne. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe których jesteśmy administratorem, zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl